Contributie

Contributie

De contributie hangt af van het aantal wekelijkse trainingsuren en de groep waar je in traint. De volgende maandelijkse tarieven hanteren we vanaf 1 januari 2023.

uur per week Maandbedrag
Recreatief  
junioren 1  €         23
senioren 1,5  €         32
Divisie 2/3 – Jong Talent
pre-instap 2  €         40
1 training* 2,5 (vrijdag)  €         45
1 training* 3 (maandag/woensdag)  €         50
2 trainingen 5  €         77
2 trainingen 5,5 – 6  €         80
3 trainingen 7,5  €         98
3 trainingen 8,5  €       105
Divisie 4/5 
1 training* 2  €         36
2 trainingen 4  €         56

* selectie is regulier minimaal 2 trainingen per week

Waar betaal je voor?
Hieronder een overzicht van wat er in de contributie zit:

  • Zaalhuur
  • Vergoeding trainers (gekwalificeerde trainers blijven ook cursussen en trainingen volgen)
  • Bondscontributie voor de KNGU, inclusief verzekering tijdens de training

Wat zit er niet in?

  • Inschrijfgeld voor (plaatsings)wedstrijden en begeleidingskosten
  • Inschrijfgeld landelijke wedstrijden (niet iedereen zal doorstromen)
  • Aankoop van wedstrijdturnpakje en/of trainingspak

Gelrepas

Wij zijn aangesloten bij de Gelrepas. Hierbij wordt het bedrag voor het gehele jaar in 1 keer afgeschreven, een eventueel restbedrag wordt vervolgens maandelijks geïnd.

Ook er andere mogelijkheden als extra ondersteuning gewenst is. Dit kan bijvoorbeeld via Jeugdfonds Sport & Cultuur via kieseenclub.nl of via Stichting Leergeld via leergeld.nl.

Inning contributie

De contributie wordt maandelijks achteraf aan het begin van de nieuwe maand via automatische incasso geïncasseerd, over een periode van 12 maanden.

Ontdek je talent