Contributie

Contributie

De contributie hangt af van het aantal wekelijkse trainingsuren en de groep waar je in traint. De volgende maandelijkse tarieven hanteren we vanaf 1 januari 2023.

uur per week Maandbedrag
Recreatief  
junioren 1  €         23
senioren 1 3/4  €         32
Divisie 2/3 – Jong Talent
pre-instap 2  €         40
1 training* 2,5 (vrijdag)  €         45
1 training* 3 (maandag/woensdag)  €         50
2 trainingen 5  €         77
2 trainingen 5,5 – 6  €         80
3 trainingen 7,5  €         98
3 trainingen 8,5  €       105
Divisie 4/5 
1 training* 2  €         36
2 trainingen 4  €         56

* selectie is regulier minimaal 2 trainingen per week

Waar betaal je voor?
Hieronder een overzicht van wat er in de contributie zit:

  • Zaalhuur
  • Vergoeding trainers (gekwalificeerde trainers blijven ook cursussen en trainingen volgen)
  • Bondscontributie voor de KNGU, inclusief verzekering tijdens de training

Wat zit er niet in?

  • Inschrijfgeld voor (plaatsings)wedstrijden en begeleidingskosten
  • Inschrijfgeld landelijke wedstrijden (niet iedereen zal doorstromen)
  • Aankoop van wedstrijdturnpakje en/of trainingspak

Gelrepas

Wij zijn aangesloten bij de Gelrepas. Hierbij wordt het bedrag voor het gehele jaar in 1 keer afgeschreven, een eventueel restbedrag wordt vervolgens maandelijks geïnd.

Ook er andere mogelijkheden als extra ondersteuning gewenst is. Dit kan bijvoorbeeld via Jeugdfonds Sport & Cultuur via kieseenclub.nl of via Stichting Leergeld via leergeld.nl.

Inning contributie

De contributie wordt maandelijks achteraf aan het begin van de nieuwe maand via automatische incasso geïncasseerd.

Ontdek je talent